Nordbø Maskin AS er et maskinentreprenørfirma lokalisert i Stavanger og på Kvitsøy i Rogaland.
Vi står til tjeneste for utførelse av større og mindre oppdrag innen entreprenørarbeide.

Våre hovedoppgaver består av entreprenørarbeid innen vei og VA for stat og kommune. Vi har også fokus på  byggefelt for utbyggere. Andre arbeidsoppdrag varierer fra graving av enkle hustomter, industribygg og parkeringsanlegg til bygging av steinmurer og opparbeidelse av grøntanlegg.