Grunnarbeider

Våre hovedoppgaver består entreprenørarbeid innen vei og VA for stat og kommune. Vi utfører også grunnarbeider i forbindelse med bygging av boligfelt og industribygg.

 

Kontakt:

Martin Nordbø

Daglig leder
915 34 915
martin@nordbomaskin.no