Gartner & Stein

Vi utfører større og mindre anleggsgartneroppdrag for både private og profesjonelle aktører. Våre tjenester består blant annet av planting, plener, terrengforming, steinmurer og steintrapper.

Vi har også flere samarbeidspartnere vi samarbeider med for å kunne levertotalpakker.

Kontakt:

Telefon: 934 66 470
post@nordbomaskin.no

Kontakskjema: